Ena ključnih vrednot in strateških usmeritev podjetja PRO PLUS je družbena odgovornost.

Ozaveščamo, pomagamo in delimo srečo s številnimi dejanji v poslovnem in družbenem okolju, v  katerem delujemo in ga obenem soustvarjamo. Za bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje naših zaposlenih ter lokalne in širše skupnosti.

Naše družbeno odgovorno ravnanje zaznamujejo aktivnosti in projekti na različnih področjih.
Ne samo preko televizijskih ekranov, kjer skozi oddaje, kampanje in z brezplačnimi objavami osveščamo in ponujamo roko tistim, ki potrebujejo pomoč. Mnogo več! Aktivno prispevamo na področju sponzorstev, z lokalnim delovanjem in ambasadorji. Družbeno odgovorno čutimo in živimo!