Vseskozi aktivno izkazujemo podporo projektom tudi z medijskimi sponzorstvi.

Krepimo razvoj in udejanjanje ciljev znotraj stroke (Sof, Sempl, Zlati boben, Effie, Weekend Media Festival idr.) in na družbenih področjih širše; na področju športa, kulturne dediščine in izobraževanja. Pri tem si prizadevamo zajemati vse starostne skupine.

Starejše s projektom »Simbioza« o računalniški pismenosti, mlajše s podporo akcij » Žur z razlogom, »Štafeta mladosti« in štipendijskega sklada za mlade, obolele z rakom «Dobri utripi«.