Televizijski programi POP TV, Kanal A, Kino, Brio in OTO so dostopni pri vseh slovenskih operaterjih.