Televizijski programi POP TV, Kanal A, KINO, BRIO in OTO so dostopni pri vseh slovenskih operaterjih.