Vizija medijske hiše PRO PLUS temelji na preglednosti delovanja in odprtosti komuniciranja.

To področje je zaupano Službi za odnose z javnostmi, ki deluje znotraj oddelka marketing. Služba zagotavlja učinkovito in transparentno notranjo in zunanjo komunikacijo, kot tudi podporo odločitvam vodstva in delovanju družbe. Izvaja komunikacijske strategije podjetja, komunikacijo z zaposlenimi, ureja odnose z mediji, gledalci in spletnimi uporabniki, podpira trženjske stategije in krepi družbeno odgovornost. Javnosti posreduje sporočila o družbi in njenem delovanju ter obenem odgovarja na vprašanja medijev in javnosti, ki so povezana s projekti medijske hiše. Na ta način aktivno prispeva k njeni predstavitvi, razumevanju ter hkrati k uspešnem pozicioniranju in krepitvi blagovnih znamk medijske hiše PRO PLUS.

Komuniciramo proaktivno, odgovorno in celovito.


Komunikacijski most  z vsemi  javnostmi, ki so v povezavi z našo medijsko hišo, gradimo z dolgoletnim strokovnim znanjem, temeljitim poznavanjem pričakovanj in na obojestranskem, dobrem, vzajemnem odnosu. S strateškim korporativnim komuniciranjem tako udejanjamo konsistentnost, odprtost in hkrati dodano vrednost za vse relevantne deležnike; zaposlene, medije,  poslovno in družbeno okolje. Skupaj z njimi tako vsakodnevno dolgoročno gradimo korporativno znamko PRO PLUS,  ki ji pri komunikaciji  dajemo - z izražanjem svojih vrednot,  znanja, strategije, vizije in poslanstva -svojstven, prepoznaven in  viden pečat.